VÅR VURDERING AV MARITIM POLITIKK 2017

Hvilket parti vil kjempe mot sosial dumping, sikre like konkurransevilkår og sørge for at norske sjøfolk kan leve av havet? Her er våre terningkast av den maritime politikken før stortingsvalet i 2017.

Norsk Sjømannsforbunds fremste oppgave er å sikre og videreutvikle konkurransekraften til norske sjøfolk. Ikke gjennom særvilkår, men gjennom kamp mot sosial dumping og krav til like konkurransevilkår. På denne måten kan norske sjøfolk leve av havet.

⇒ Våre viktigste saker