Kristelig Folkeparti:

KrF er et parti med stort, men uforløst potensiale.

Fortjener stor honnør for måten de jobbet med «Color Line saken» der de var en direkte årsak til at hundrevis av norske sjøfolk i dag fortsatt har en jobb å gå til. Denne saken var et godt eksempel på hva dette partiet kunne fått til i et samarbeid med de rødgrønne partiene.

Partiet har vært langt mer lunkne til krav om norske lønns- og arbeidsvilkår på kyst og sokkel for å skape et verdig arbeidsliv for sjøfolk. Krf er for tett på Norges Rederiforbund i saker som skiller sjøfolk og redere.

Veivalget høsten 2019 som førte partiet inn et tett samarbeid med Høyre og FrP har langt på vei også sementert dem som et tradisjonelt høyreparti. Med dette veivalget har de også valgt gal side i arbeidslivspolitikken i mange saker.

Sitter og i en regjering som iverksatte et kraftig angrep på tilskuddsordningen for sjøfolk høsten 2020. Partiet har satt kursen i fullstendig gal retning!