Kristelig Folkeparti

 

  • For en lovfestet tilskuddsordning for sjøfolk.

 

  • Har de siste årene vært et talerør for Norges Rederiforbund.
  • Partiet har de siste åra hatt en svært negativ utvikling i saker som er viktige for norske sjøfolk.
  • Vil ikke utrede krav til norske lønns- og arbeidsvilkår.