Miljøpartiet De Grønne:

MDG har ikke stått i veien for vår store sak som er kravet til norske lønns- og arbeidsvilkår. Det er imidlertid en stor utfordring at de er så negative til mye av aktiviteten som skjer på norsk sokkel. Flere tusen norske sjøfolk har sitt daglige virke i aktivitet som er direkte og/eller indirekte knyttet til petroleumsindustrien. Etter vår oppfatning er det på skuldrene av all denne kompetansen vi skal skape morgendagens fremtid på og av havet. MDG burde hatt en helt annen og mer konstruktiv tilnærming til dette etter vår oppfatning.

Vi har et ønske om å arbeide tettere opp mot MDG i fremtiden.