Leve av havet - norsk lønn - norske vilkår

I Norge lever vi av havet. Vi har gjort det i hundrevis av år, og vil forhåpentligvis gjøre det i hundrevis av år fremover.

Men det kommer ikke helt av seg selv. Skal nordmenn leve av havet, så må norske regler være gjeldende. Vi lever av norske lønninger og norske vilkår i Norge. Et internasjonalt regelverk er ikke godt nok! Huslån, barnehage, bil, mat og alt det andre som kreves. Alt det vi er vant til i hverdagen krever mer enn 50 – 60 kroner i timelønn. Mange har skjønt det, men dessverre ikke alle.

Støtt oss derfor i kampen fremover for at vi sammen kan leve av havet – også i fremtiden! Det handler om norske regler både på land og vann i Norge. Norske lønninger – norske vilkår!

Du kan ved valget være med å avgjøre norsk sjøfartspolitikk!
Klikk her for å lese hvordan Norsk Sjømannsforbund vurdere partienes maritime politikk i 2021

Havlandet Norge

Se på kartet – det smale landet med den lange kystlinjen. Det er Norge.

Havet har vært en handelsvei. Vikingene drev sin tids import og eksport via vannveien. I dag er havet så mye mer for oss.

  • Frakt og ferdsel
  • Passasjer- og varetransport
  • Fisk
  • Olje og gass
  • Turisme
  • Mineralutvinning
  • Fornybar energi (Havvind etc.)

Hvordan alt dette skal foregå er opp til oss. Skal bare noen høste av, og berike seg på disse fantastiske ressursene? Eller skal vi i tråd med den norske tradisjonen legge våre verdier til grunn. Et sett av felles regler. Som vi har gjort det på land.

Det myldrer i dag av ulike typer næringsaktivitet til havs. Fisken har kanskje vært der for alltid? Den er uansett viktig for Norge.

Vi fant olje og gass, som i dag er viktig for vår velstand. Varer vi eksporterer og importerer blir i stor utstrekning fraktet sjøveien. Turismen på havet og langs kysten er viktig for store deler av landet. Fremover kommer økt satsing på fornybar energi som eksempelvis havvind og bølgekraft. Som om ikke det var nok, har vi også utvinning av alger og plankton, samt mineralutvinning på havbunnen.

Kanskje dette bare er litt av alt som skal skje i tilknytning til havet i årene som kommer. Det som uansett er sikkert; Vi skal leve på og av havet i fremtiden!

Skal folk i Norge leve av dette så må det være på basis i norske lønns- og arbeidsvilkår.

I dag har Norge en av verdens minst regulerte kystlinjer når det gjelder krav til lønns- og arbeidsvilkår. Det er bare skip med norsk flagg i NOR-registeret som har krav om norske lønns- og arbeidsvilkår om bord. Vi har likevel hatt fri konkurranse på vår egen kyst fra alle verdens land, uten å stille krav om at de skal ha lønnsnivå det går å leve av i Norge. Vi mener at samme krav bør stilles til alle fartøy som skal konkurrere om oppdrag i norske havområder.

Du kan ved valget være med å avgjøre norsk sjøfartspolitikk!
Klikk her for å lese hvordan Norsk Sjømannsforbund vurdere partienes maritime politikk i 2021

Det handler om rettferdighet

I dag foregår det nok en rettferdighetskamp for norske sjøfolk. Sjøfolkene ønsker å kunne konkurrere på like vilkår som sjøfolk fra andre land.

I dag er det slik at norske sjøfolk er eneste yrkesgruppe på norsk sokkel som er utsatt for internasjonal konkurranse når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår. Våre medlemmer konkurrerer med arbeidstakere fra land som har lønninger og andre arbeidsbestemmelser fjernt fra norske standarder. Denne konkurransevridningen har man fram til i dag søkt å utjevne ved hjelp av nettolønnsordningen. Denne ordningen er ikke lenger konkurransedyktig. Nå når tidene ikke lenger er like gode blir norske sjøfolk satt på land til fordel for utenlandske sjøfolk med lønninger det ikke er mulig å leve av i Norge.

Du kan ved valget være med å avgjøre norsk sjøfartspolitikk!
Klikk her for å lese hvordan Norsk Sjømannsforbund vurdere partienes maritime politikk i 2021

Om sjøfolkene

I Norge er det ca. 20.000 sjøfolk. I tillegg er omslag 100.000 arbeidstakere sitt daglige virke knyttet til den store suksessrike norske maritime næringen.

«En forutsetning for hele det maritime eventyret er norske sjøfolk.»

Ifølge FAFO rapporten (2012:22) sier 7 av 10 maritime bedriftsledere på land at de er avhengige av personell med erfaring fra sjøen for i det hele tatt å kunne konkurrere i fra Norge! Dette er godt faglig dokumentert!

Norsk Sjømannsforbunds fremste oppgave er å sikre og videreutvikle konkurransekraften til norske sjøfolk. Ikke gjennom særvilkår, men gjennom kamp mot sosial dumping og krav til like konkurransevilkår. På denne måten kan norske sjøfolk leve av havet.

Du kan ved valget være med å avgjøre norsk sjøfartspolitikk!
Klikk her for å lese hvordan Norsk Sjømannsforbund vurdere partienes maritime politikk i 2021