Venstre: 

Venstre har siden 2013 vært en del av en borgerlig koalisjon. Enten som støtteparti til H/FRP og/eller som en del av Erna Solbergs regjering.

Denne regjeringen har trenert og tildels jobbet i mot Sjømannsforbundets arbeid for å regulere kyst og sokkel ved å stille krav til norske lønns- og arbeidsvilkår.

Den samme regjeringen ønsket også å åpne for sosial dumping for deler av Color Line flåten.

Venstre har og ved flere anledninger ønsket tildels kraftige svekkelser av refusjonsordningen som skal sikre norske sjøfolk likeverdige konkurransevilkår

Statsråd Nybø får derimot noe honnør for tydelig tale når det gjelder støyen knyttet til Hurtigruten det siste året.

Vi ønsker Venstre et godt landsmøte, og håper på en mer positiv politikk for norske sjøfolk i fremtiden.

Hva handler det om