Venstre: 

Venstre har siden 2013 vært en del av en borgerlig koalisjon. Enten som støtteparti til H/FRP og/eller som en del av Erna Solbergs regjering. Denne regjeringen har trenert og tildels jobbet i mot Sjømannsforbundets arbeid for å regulere kyst og sokkel ved å stille krav til norske lønns- og arbeidsvilkår.

Den samme regjeringen ønsket også å åpne for sosial dumping for deler av Color Line flåten. Venstre har og ved flere anledninger ønsket tildels kraftige svekkelser av tilskuddsordningen.