logo-senterpartiet Senterpartiet:

Har gjennom mange år jobbet svært godt med våre saker. Full støtte og sterk pådriver for innføring av norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på sokkelen. Svært offensive når det kommer til tilskuddsordningen, samt viktig og avgjørende støtte i Color Line saken. Senterpartiet har i mange år vært tett på sakene til Sjømannsforbundet, og har vist interesse og  innsikt i våre saker.

Det er noe uklarhet når det kommer til kvotefordelingen mellom trål- og kystfiskere, dette koster Senterpartiet en sekser på terningen.