Rødt:

Rødt er fullt og helt med i kampen for norske lønns- og arbeidsvilkår på kyst og sokkel. De står og i fremste linje når det gjelder oppstramminger av alle hullene i NIS-loven. Rødt er flinke til å ta kontakt med forbundet i forkant av nær sagt alle saker som kan være i berøring med sjøfolk og deres interesser.

Rødt er imidlertid utfordrende når det gjelder fiskeripolitikken. De ønsker å ta kvoter fra havtrålerne til fordel for kystfiskerne. Mange sjøfolk jobber på havgående fiskefartøy, og vil følgelig kunne miste jobb og levebrød.

Vi er noe mer usikre på hvor partiet står når det kommer til tilskuddsordningen, men har heller ikke støtt på nevneverdige problemer med Rødt i saken.

Rødt står på arbeidsfolks side, og sjøfolkene er som hovedprinsipp selvsagt en del av det.