Arbeiderpartiet

Partiet har jobbet tett og godt med Sjømannsforbundet gjennom flere år. Sterk pådriver både for innføring av norske lønns- og arbeidsvilkår på kyst og sokkel, i tillegg til en offensiv politikk for en konkurransedyktig tilskuddsordning.

Har i tillegg stått i den offentlige debatten på Sjømannsforbundets side ved flere anledninger de senere årene, ikke minst i «Color Line saken» der de var med å berge hundrevis av jobber for norske sjøfolk.

Det er noe uklarhet når det kommer til kvotefordelingen mellom trål- og kystfiskere, dette koster Arbederpartiet en sekser på terningen.