Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet og Norsk Sjømannsforbund har i flere år sammen kjempet kampen og vært en sterk pådriver både for innføring av norske lønns- og arbeidsvilkår på kyst og sokkel, i tillegg til en offensiv politikk for en konkurransedyktig tilskuddsordning.

Sammen har vi jobbet for et anstendig arbeidsliv på sjøen. Arbeiderpartiet har stått i den offentlige debatten ved Sjømannsforbundets side ved flere anledninger, og vi har sammen vunnet flere kamper til tross for et blått storting.

Partiet bommet dessverre kraftig i forståelsen av det maritime regelverket i saken knyttet til innaskjærs dykking som ble behandlet i Stortinget i mars 2021. Dette feilskjæret kostet partiet en sekser på terningen.

Krav om norske lønns og arbeidsvilkår er en sak som tydelig viser skillet mellom en blå regjering med sterk innflytelse fra Frp, og et rødgrønt alternativ ledet av Arbeiderpartiet.

Fra høsten av skal vi sammen sikre alle sjøfolk i norske farvann og på norsk sokkel den samme tryggheten som arbeidsfolk på land i dag tar som en selvfølge. Vi er klare – nå må valget vinnes!

Vi takker Arbeiderpartiet for deres utrettelige kamp for sjøfolkenes fremtid gjennom flere år, og ønsker dere et godt landsmøte i 2021.

Hva handler det om