Fremskrittspartiet: 

Hadde evalueringen bare handlet om tilskuddsordningen for sjøfolk, så hadde partiet fått en toppkarakter. Dette er imidlertid bare en del av historien.

Partiet var en del av en regjering som ønsket å åpne for sosial dumping på Color Line sine to ferger på distansen Oslo-Kiel. Et forslag som ville sendt flere hundre sjøfolk fra hav til NAV.

Fremskrittspartiet har også vært svært lunkne til vår fremste sak. En innføring av krav til  norske lønns- og arbeidsvilkår på kyst og sokkel. Støttet ikke at dette prinsippet skal ligge til grunn for aktiviteten i våre havområder når den maritime meldingen nylig ble behandlet i Stortinget. Er også svært lite tydelige når det gjelder hvordan dette skal implementeres på norsk sokkel. Eller om det skal innføres i det hele tatt der. Så langt har rederne vunnet partiets hjerte i de fleste tilfeller der partiet må velge.

Vi vet imidlertid at det er mange krefter i partiet med stort hjerte for sjøfolkene, dessverre er disse for ofte i mindretall.

.