Senterpartiet

 

  • Ønsker norske lønns- og arbeidsvilkår i norske havområder og på norsk sokkel om det er mulig.
  • For en lovfestet tilskuddsordning for sjøfolk.
  • Har jobba svært godt med våre saker siste fire åra.

 

  • Fremdeles enkelte borgerlig fagbevegelse-kritiske elementer i partiet.