Høyre: 

Har kjempet i mot krav til norske lønns- og arbeidsvilkår på sokkel og kyst. Ville også sende hundrevis av Color Line sjøfolk fra hav til NAV. Også tilskuddsordningen for sjøfolk ville de barbere med flere hundre millioner kroner i fjor høst.

Det hele toppet seg i tillegg i Stortinget da statsministeren ikke engang ville erkjenne at alle som jobber ombord på et skip er sjøfolk etter internasjonale ratifiserte avtaler som Norge er den del av. En flause hennes egen næringsminister måtte rydde opp i noen dager etter.

Regjeringen har gjort mye bra med tilskuddsordningen de siste åtte årene. Ordningen ble også lovfestet i 2017. Det var et skritt i riktig retning. Men høstens forslag om kraftig kutt viser hvor viktig det er å fylle denne lovfestingen med mer forpliktende og forutsigbart innhold.

Partiet har en lang vei å gå før de kan være i nærheten av å ligne på et parti som støtter norske sjøfolk. De hopper imidlertid godt og stødig dersom rederne sier hopp. Dette holder imidlertid ikke mål for norske sjøfolk.