Sosialistisk Venstreparti: 

Sosialistisk Venstreparti (SV)  og Norsk Sjømannsforbund har jobbet godt sammen de siste årene.

SV har stilt seg fullt og helt bak vårt krav om innføring av norske lønns- og arbeidsvilkår på kyst og sokkel, i tillegg til en offensiv politikk for en konkurransedyktig tilskuddsordning. Faktisk har SV de siste årene ved flere anledninger vært det mest offensive partiet når det gjelder tilskuddsordningen som skal sikre norske sjøfolk likeverdige konkurransevilkår.

Stilte og opp på en svært god måte i kampen om norske vilkår for alle ansatte i Color Line for noen år tilbake.

Vi ønsker SV et godt landsmøte og ser frem til godt samarbeid og i fremtiden.

Hva handler det om