Sosialistisk Venstreparti: 

Sosialistisk Venstreparti (SV)  og Norsk Sjømannsforbund har jobbet godt sammen de siste årene.

SV har stilt seg fullt og helt bak vårt krav om innføring av norske lønns- og arbeidsvilkår på kyst og sokkel, i tillegg til en offensiv politikk for en konkurransedyktig tilskuddsordning. Stilte og opp på en svært god måte i kampen om norske vilkår for alle ansatte i Color Line for noen år tilbake.

SV har dessverre og vært svært uklare i fiskeripolitikken når det gjelder kvotefordelingen mellom trål- og kystfiskere. Dette skaper uro, og utrygghet for sjøfolk som jobber ombord på havgående fiskefartøy.