Fremskrittspartiet

 

  • For en lovfestet tilskuddsordning for sjøfolk.
  • Vært med å øke bevilgningene til tilskuddsordningen.

 

  • Uklart hva de mener om krav til norske lønns- og arbeidsvilkår. Følger ikke opp det de sier i praksis fra regjeringskontorene.
  • Enkelte sentrale representanter er et talerør for Norges Rederiforbund.
  • Lar seg diktere av Høyre i spørsmål som angår sjøfolk.