Dette mener partiene

Arbeiderpartiet:

Partiet har jobbet tett og godt med Sjømannsforbundet gjennom flere år. Sterk pådriver både for innføring av norske lønns- og arbeidsvilkår på kyst og sokkel, i tillegg til en offensiv politikk for en konkurransedyktig tilskuddsordning.

Har i tillegg stått i den offentlige debatten på Sjømannsforbundets side ved flere anledninger de senere årene.

Bommet dessverre kraftig i forståelsen av det maritime regelverket i saken knyttet til innaskjærs dykking som ble behandlet i Stortinget i mars 2021. Denne skivebommen kostet partiet en sekser på terningen.