Opptak fra Arendalsuka

Norsk Sjømannsforbunds arrangementer under Arendalsuka 14. – 19. august 2017 ble tatt opp. Du kan nå se opptakene her.

 

Mandag 14. august 

14.00-14.45: Sosial dumping i våre havområder!

⇒ Se sendingen

15.00-15.45: Hva er konsekvensene av at norsk lov ikke gjelder i norske havområder?

⇒ Se sendingen

 

Tirsdag 15. august

13.00-14.00: Myter for fall: Høyres og Rederiforbundets påstander avvises i ny internasjonal forskning

⇒ Se sendingen

14-00-15.30: Har vi rådighet over eget hav?

⇒ Se sendingen

16.00-16.45: Politisk debatt: Norske lønns- og arbeidsvilkår i norske havområder?

⇒ Se sendingen

 

Onsdag 16. august

12.00-13.30: Fra kø til bedre miljø – med gods på bane og sjø?

⇒ Se sendingen

13.45-14.30: Solvik-Olsen (Frp) vs. Botten (Ap): Fra kø til bane og sjø – når blir ord til handling?

⇒ Se sendingen

17.00-18.15: Krigsseilerne – Sjøfolk i krig og etter krig: Hva kan vi lære av historien?

⇒ Se sendingen

18.30-19.30: Rederene Reksten og Jahre, stolte norske samfunnsbyggere, eller økonomiske kjeltringer!

⇒ Se sendingen

 

Torsdag 17. august

12.00-13.00: Matros og innovatør – fagarbeiderens bidrag til utvikling av produkter og tjenester

⇒ Se sendingen

17.30-18.30: Fire LO-ledere om sitt forhold til makt, politikk og fremtidens utfordringer

⇒ Se sendingen

 

Fredag 18. august

12.00-13.00: Kvinner tar roret! Om kvinner i maritim næring

⇒ Se sendingen