arnesen-bekkedal-eos-til-sjos-endelig-versjon

Om EØS-rettens betydning for adgangen til å kreve at arbeidstakere på fartøyer i norske farvann tilstås norske lønns- og arbeidsvilkår. (Oppdatert med korrigert referanse på side 28)