Sosialistisk Venstreparti2017-08-11T14:12:51+00:00

 Sosialistisk Venstreparti

 

  • Ønsker norske lønns- og arbeidsvilkår i norske havområder og på norsk sokkel om det er mulig.
  • For en lovfestet tilskuddsordning for sjøfolk.

 

  • Fremdeles enkelte i partiet som er kritiske til tilskuddsordninga for sjøfolk.

 

Privacy Policy Settings