Høyre2017-08-11T14:06:58+00:00

 Høyre

 

  • For en lovfestet og konkurransedyktig tilskuddsordning for sjøfolk.

 

  • Er et sterkt talerør for Norges Rederiforbund.
  • Har varslet at de ikke kommer til å ta hensyn til utredningsresultatet, selv om de stemte for å utrede om krav til norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i våre egne farvann.
  • For en kompetansemodell i tilskuddsordning for sjøfolk?

 

 

Privacy Policy Settings