EØS til sjøs, professor dr. juris Finn Arnesen og professor ph.d Tarjei Bekkedal 2017-08-21T14:37:49+00:00

EØS til sjøs

Om EØS-rettens betydning for adgangen til å kreve at arbeidstakere på fartøyer i norske farvann tilstås norske lønns- og arbeidsvilkår

En rapport skrevet av professor dr. juris Finn Arnesen og professor ph.d Tarjei Bekkedal

Last ned rapporten her. (PDF) (Oppdatert fil med korrigert referanse på side 28.)